Telefon

+420 604 200 945


Email

izostav@izostav.cz

Logo Izostav
Logo Aithon
Česká republika Slovenská republika

Plamostop P9 - AITHON A90H na beton

Protipožární ochrana betonových konstrukcí

Plamostop P9-AITHON A90H na beton
Materiál po aplikaci nátěru
Plamostop P9-AITHON A90H na beton
Materiál po působení ohně

URČENÍ

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je určen ke zvýšení požární odolnosti betonových konstrukcí stropů, stěn, sloupů a trámů v rozsahu 30 až 240 minut. Navýšení požární odolnosti konstrukcí z předpjatého betonu a ŽB se dosáhne na základě stanovení ekvivalentu nahrazujícího tloušťku betonu použitím Plamostopu P9 – Aithon A90H pro zvětšení krytí tahové výztuže. K izolaci se doporučují konstrukce starší cca 2 roků, což zajišťuje dokonalé vyzrání a proschnutí betonu. Vlhkost konstrukce by neměla překročit 4 % a neměla by být vystavena přímým účinkům vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnost čerstvého nátěru Objemová hmotnost po vysušení Přídržnost k podkladu pH nátěru
1.340 kg/m3 1.530 kg/m3 >0,1 MPa 7

Praktická spotřeba při tloušťce nátěru 100 mikronů = 200 g/m2

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí být čistý a zcela bez mastnoty a jiných materiálů, které by mohly znemožnit dobrou přilnavost. Doporučujeme použít jako základní nátěr vodou ředitelný epoxid (není podmínkou).

APLIKACE

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je dodáván ve 20 kg nádobách v konzistenci vhodné pro přímou aplikaci. Materiál se před použitím řádně promíchá. V případě potřeby je možno výrobek ředit čistou vodou. Ředění je v závislosti na použitém způsobu nanášení na konstrukci. Pro stříkání se používá vysokotlaké zařízení s poměrem stlačování minimálně 1:45. Ze zařízení odstraňte všechny filtry vyjma síta na savce a použijte trysku 23 (0,58 mm). Doporučujeme nepřekročit sílu jedné vrstvy maximálně 500 mikronů v suchém stavu, což odpovídá cca 1000 g/m2 protipožárního nátěru Plamostopu P9. Při větších silách se začínají projevovat objemové změny vlivem vysychání.

SCHNUTÍ NÁTĚRU

Po 30 minutách nezanechává prášek a po 8 hodinách nezanechává stopu. V hloubce proschne za 5 dnů. Údaje odpovídají teplotě 21 °C. Další vrstvu lze nanášet nezanechává-li předchozí vrstva stopu.

Řádně proschlý nátěr lze opatřit akrylátovým nátěrem libovolného odstínu.

TEPLOTA APLIKACE

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je nátěr na vodní bázi, proto musí být dodržovány zásady pro práci s těmito materiály. Aplikační teplota je 10–35 °C. Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 nesmí zmrznout v přepravním obalu, ani na konstrukci před úplným vyschnutím.

BEZPEČNOST A HYGIENA PŘI PRÁCI

Protipožární nátěr PLAMOSTOP P9 je netoxický, hygienicky nezávadný, vodou ředitelný výrobek (viz bezpečnostní list). Při práci používat běžné prostředky osobní ochrany určené pro natěrače. Je odstranitelný vodou a běžnými čistícími prostředky. Při zasažení očí propláchnout vodou a vyhledat lékaře.

PODMÍNKY PRO APLIKACI

Nátěr může provádět pouze firma obeznámená s technologickým postupem, schopná dodržovat podmínky aplikace. Prováděcí firma musí být vybavena písemným oprávněním vystaveným dodavatelskou firmou Ing. Josef Hruban – IZOSTAV.

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie

Beton
×

Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton
Beton

Fotogalerie všech produktů