Telefon

+420 604 200 945


Email

izostav@izostav.cz

Logo Izostav
Logo Aithon
Česká republika Slovenská republika

Ing. Josef Hruban - IZOSTAV

Ing. Josef Hruban – IZOSTAV

Květinová 8

789 01 Zábřeh

Česká Republika


Mobil: +420 604 200 945

E-mail: izostav@izostav.cz

www.izostav.cz


IČ: 10643796

DIČ: 491128088

Kontaktujte nás

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) dávám svobodný a jednoznačný souhlas správci Ing. Josefovi Hrubanovi, IČ: 10643796 se sídlem Květinová 8, Zábřeh, ke zpracování osobních údajů. Tento souhlas uděluji na dobu maximálně 1 roku ode dne jeho udělení. Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Uvedené osobní údaje bude Ing. Josef Hruban využívat výhradně pro potřeby správcovské činnosti při zpracování nabídek, objednávek či dotazů. Tyto osobní údaje nebude předávat třetím osobám bez mého výslovného souhlasu. Souhlas ke zpracování osobních údajů můžu kdykoli odvolat písemnou formou (postačí e-mailovou zprávou).